Etikett Teknik och programmering

Motoriserad mekanik åk 4-6

Samtidigt som eleverna lär sig om mekaniska principer, lär de sig även det naturvetenskapliga arbetssättet; Ställ en hypotes, utför experimentet, vad hände?

micro:bit åk 6-9

Programmera micro:bit
Eleverna får lära sig grunderna i hur en micro.bit (en enkel så kallad enkortsdator) fungerar och kan användas.

WeDo 2.0 åk 3-6

WeDo 2.0
Wedo 2.0 är ett Lego-koncept där eleverna bygger figurer och därefter programmera dem att utföra olika uppdrag.

WeDo 1.0 F-åk 2

WeDo 1.0
Ett kul Lego-koncept där figurer byggs, programmeras och får liv. Lägg grunden för en förståelse för programmering.