Upptäckarfrågor åk 7 – 9

Gå runt i de olika avdelningarna på Kreativum på egen hand och sök svar på frågorna.

För elever

För lärare

Behöver du mer information om de olika stationerna? Kontakta oss, så får du “upptäckarfrågor för lärare” som hjälp.