Utbildningar

Varmt välkommen till våra NTA-utbildningar.

Utbildningar under vårterminen 2021

Läs mer om NTA Förändringar

Förändringar
Digital utbildning
2 mars 2021
Kl. 14.00 – 19.00

I temat Förändringar arbetar eleverna med blandningar av ämnen och upptäcker att ämnens egenskaper förändras genom kemiska reaktioner och fasförändringar. Temat bygger vidare på det naturvetenskapliga arbetssättet i Fast eller flytande.

Anmälan
Läs mer om NTA Smartare produkter

Smartare Produkter
Digital utbildning
16 mars 2021
Kl. 14.00 – 19.00

I temat analyserar eleverna produkter som innehåller digital teknik och undersöker hur denna teknik påverkar och förändrar vårt samhälle och vardagslivet, på gott och ont. I arbetet löser eleverna olika tekniska problem genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit.

Anmälan
Läs mer om NTA Ljus

Ljus – för förskolepedagoger
Digital utbildning – två delar
Del 1: 31 mars 2021
Del 2: 29 april 2021
Kl. 15.00 – 17.30

I förskolans tema Ljus upptäcker barn på ett lekfullt sätt olika fenomen med fokus på ljus. Temat är indelat i fyra olika avsnitt: lek med skuggor, lek med reflekterat ljus, lek med ljusets färger samt lek med växter och ljus.
Temat vänder sig till pedagoger i förskolan och är uppdelad i två tillfällen.

Anmälan
Läs mer om NTA NTA Fjärilars liv

Fjärilars Liv 
Digital utbildning
13 april 2021
Kl. 14.00 – 19.00

I temat Fjärilars liv får eleverna följa utvecklingen från larv till fjäril hos tistelfjärilen. Eleverna skaffar sig en uppfattning om begreppet livscykel och vidareutvecklar sin förmåga att observera och göra anteckningar. Genom att studera fjärilens utveckling utökar eleverna även sin förståelse för fjärilen som insekt.

Anmälan