Utbildningar

Utbildningar hösten 2022

Välkommen att anmäla dig till NTA-utbildningar hösten 2022.


NTA-den smartare staden

Temautbildning Den smartare staden

Tisdag 4 oktober 2022
Kl. 14.00 – 19.00
Digital utbildning

I temat Den smartare staden analyserar eleverna tekniska system vilka allt mer utnyttjar digital teknik. Eleverna undersöker hur denna teknik påverkar och förändrar vårt samhälle och vardagslivet, på gott och ont. I arbetet löser eleverna olika problem kring tekniska system i en stad genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit, vilken kopplas samman med externa komponenter.

För mer information om temautbildningen Den smartare staden.

Anmälan

Temautbildning Papper

Torsdag 13 oktober 2022
Kl. 14.00 – 19.00
Plats: Kreativum

I temat Papper undersöker och tillverkar eleverna papper av olika kvalitéer. De designar även förpackningar i papper. Eleverna lär sig att problematisera, ställa kritiska frågor och värdera de konsekvenser tekniska lösningar kan få, för individen, samhället och miljön. Det teknikinnehåll som presenteras i temat ger eleverna möjlighet att utveckla sina tekniska förmågor.

För mer information om temautbildningen Papper.

Anmälan

NTA Balansera och väga

Temautbildning Balansera och väga

Torsdag 13 oktober 2022
Kl. 14.00 – 19.00
Plats: Kreativum

I temat Balansera och väga undersöker eleverna hur man kan få föremål och den egna kroppen att balansera och samtalar om tyngdkraft. De tar reda på tyngdpunktens och stödytans betydelse för balansen och undersöker hävstångsprincipen.

För mer information om temautbildningen Balansera och väga.

Anmälan

Temautbildning Kretsar kring el

Tisdag 8 november 2022
Kl. 14.00 – 19.00
Plats: Kreativum

I temat Kretsar kring el arbetar eleverna med de första grunderna i elläran. De undersöker den slutna kretsen, ledare och isolatorer, olika slags kopplingar och hur man avbildar elektriska kretsar i ett kopplingsschema.

För mer information om temautbildningen Kretsar kring el.

Anmälan

Temautbildning Mönster och Algebra

2 tillfällen:
Torsdag 24 november 2022 samt Torsdag 2 februari 2023
Kl. 14.00 – 19.00
Plats: Kreativum

I tema Mönster och algebra får eleverna arbeta med uppdrag som rör begreppen sortering, mönster, samband och algebra. Temautbildningen Mönster och algebra är uppdelad i två tillfällen som hänger ihop och kompletterar varandra.

För mer information om temautbildningen Mönster och algebra.

Anmälan