Utbildningar

Utbildningar hösten 2023

Välkommen att anmäla dig till NTA-utbildningar hösten 2023.


Kontaktlärarträff

Tisdag 22 augusti 2023
Kl. 15.00 – 16.30
Plats: Kreativum

Den årliga informationsträffen för representanter som Karlshamns kommuns F-6 skolor har utsett som kontaktpersoner för NTA.

Anmälan

Introduktionsutbildning

Tisdag 5 september 2023
Kl. 15.00 – 16.30
Plats: Kreativum

Introduktionsutbildningen vänder sig till dig som är nyanställd i Karlshamns kommun och vill börja använda dig av utvecklingskonceptet NTA.
Du arbetar kanske inom förskola, anpassad skola eller grundskola – alla är välkomna! Du får en introduktion av konceptet NTA, översikt av arbetssätt och pedagogiska grundtankar, men även praktiska förutsättningar för vår kommun.

Anmälan

NTA Förändringar

Temautbildning Förändringar

Tisdag 19 september 2023
Kl. 14.00 – 19.00
Plats: Kreativum

I temat Förändringar arbetar eleverna med blandningar av ämnen och upptäcker att ämnens egenskaper förändras genom kemiska reaktioner och fasförändringar. Temat bygger vidare på det naturvetenskapliga arbetssättet i Fasta ämnen och vätskor.

För mer information om temautbildningen Förändringar.

Anmälan

NTA Smartare produkter

Temautbildning Smartare Produkter

Tisdag 3 oktober 2023
Kl. 14.00 – 19.00
Plats: Kreativum

I temat Smartare Produkter analyserar eleverna produkter som innehåller digital teknik och undersöker hur denna teknik påverkar och förändrar vårt samhälle och vardagslivet. I arbetet löser eleverna olika tekniska problem genom programmering av micro:bit.

För mer information om temautbildningen Smartare Produkter.

Anmälan