Utbildningar

Utbildningar hösten 2022

Välkommen att anmäla dig till NTA-utbildningar hösten 2022.


Kontaktlärarträff

Tisdag 23 augusti 2022
Kl. 15.00 – 16.30
Plats: Kreativum

Den årliga informationsträffen för representanter från kommunens F-6 skolor.

Anmälan

Introduktionsutbildning

Tisdag 30 augusti 2022
Kl. 15.00 – 17.00
Plats: Kreativum

Ett utbildningstillfälle för dig som ska börja arbeta med skolutvecklingskonceptet NTA.

Anmälan

Temautbildning Matens kemi

Tisdag 13 september 2022
Kl. 14.00 – 19.00
Plats: Kreativum

I temat Matens kemi undersöker eleverna olika livsmedel och tar reda på vilka livsnödvändiga näringsämnen de innehåller. De lär sig om näringsämnenas funktion i kroppen och om var och hur olika livsmedel produceras.

För mer information om temautbildningen Matens kemi.

Anmälan

Temautbildning Papper

Tisdag 11 oktober 2022
Kl. 14.00 – 19.00
Plats: Kreativum

I temat Papper undersöker och tillverkar eleverna papper av olika kvalitéer. De designar även förpackningar i papper. Eleverna lär sig att problematisera, ställa kritiska frågor och värdera de konsekvenser tekniska lösningar kan få, för individen, samhället och miljön. Det teknikinnehåll som presenteras i temat ger eleverna möjlighet att utveckla sina tekniska förmågor.

För mer information om temautbildningen Papper.

Anmälan

Temautbildning Kretsar kring el

Tisdag 8 november 2022
Kl. 14.00 – 19.00
Digital utbildning

I temat Kretsar kring el arbetar eleverna med de första grunderna i elläran. De undersöker den slutna kretsen, ledare och isolatorer, olika slags kopplingar och hur man avbildar elektriska kretsar i ett kopplingsschema.

För mer information om temautbildningen Kretsar kring el.

Anmälan

NTA-den smartare staden

Temautbildning Den smartare staden

Tisdag 4 oktober 2022
Kl. 14.00 – 19.00
Digital utbildning

I temat Den smartare staden analyserar eleverna tekniska system vilka allt mer utnyttjar digital teknik. Eleverna undersöker hur denna teknik påverkar och förändrar vårt samhälle och vardagslivet, på gott och ont. I arbetet löser eleverna olika problem kring tekniska system i en stad genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit, vilken kopplas samman med externa komponenter.

För mer information om temautbildningen Den smartare staden.

Anmälan