Utbildningar

Fortbildningar hösten 2021


NTA jämföra mäta tematräff

Temautbildning Jämföra och mäta

Tisdag 9 november 2021
Kl. 13:00 – 18:00
Plats: Kreativum

En temautbildning för dig som vill arbeta med tema Jämföra och mäta i förskoleklass. Tema Jämföra och mäta är helt nyreviderat och ger eleven en grund för förståelse för mätning, måttenheter, mätverktyg etc. samt vikten av att undersöka systematiskt.

Läs mer om temat

Anmälan
NTA - från frö till frö

Temautbildning Från frö till frö

Tisdag 9 november 2021
Kl. 14:00 – 19:00
Plats: Kreativum

Från frö till frö är ett tema för mellanstadiet som framför allt behandlar biologins begrepp och samband. Vi får följa en livscykel hos en växt genom att så ett frö, som gror till en planta, som går i knopp och blommar och sedan sätter nya frön. Vi fördjupar oss i ekosystemtjänster och ekologiska samband.

Läs mer om temat

Anmälan
NTA tematräff/pedagogiskt café

Tematräff/pedagogiskt café NTA

Torsdag 18 november 2021
Kl. 15:00 – 16:30
Plats: Kreativum

Ett pedagogiskt café då vi träffas vi och diskuterar mellanstadiets NTA-teman. Vi delar erfarenheter och goda exempel, lär oss av varandra och diskuterar hur vi kan utveckla vår undervisning.

För pedagoger i Karlshamns kommun är träffen kostnadsfri. För pedagoger från andra kommuner kostar träffen 100 kr (fika ingår).

Anmälan