Utbildningar

Utbildningar våren 2023

Välkommen att anmäla dig till NTA-utbildningar våren 2023.


Pedagogiskt café: Mönster och Algebra

Tisdag 28 februari 2023
Kl. 15.00 – 17.00
Plats: Kreativum

Tematräffen vänder sig till dig som har gått temautbildningen i Mönster och algebra, men som önskar möta andra för att friska upp minnet. Vi genomför några av uppdragen, diskuterar och reflekterar kring matematikundervisning och delar erfarenheter med varandra.

För mer information om temautbildningen Mönster och algebra.

Anmälan

NTA Smartare produkter

Temautbildning Smartare produkter

Tisdag 7 mars 2023
Kl. 14.00 – 19.00
Plats: Kreativum

I temat Smartare produkter får eleverna analysera produkter som innehåller digital teknik och undersöker hur denna teknik påverkar och förändrar vårt samhälle och vardagslivet, på gott och ont. I arbetet löser eleverna olika tekniska problem genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit.

För mer information om temautbildningen Smartare produkter.

Anmälan
NTA - från frö till frö

Temautbildning Från frö till frö

Tisdag 28 mars 2023
Kl. 14.00 – 19.00
Plats: Kreativum

I temat Från frö till frö får eleverna utveckla en rad erfarenheter och kunskaper om växters utseende, livscykel, livsvillkor och samspel med andra organismer.

För mer information om temautbildningen Från frö till frö.

Anmälan
NTA Fasta ämnen och vätskor

Temautbildning Fasta ämnen och vätskor

Tisdag 28 mars 2023
Kl. 14.00 – 19.00
Plats: Kreativum

I temat Från frö till frö får eleverna utveckla en rad erfarenheter och kunskaper om växters utseende, livscykel, livsvillkor och samspel med andra organismer.

För mer information om temautbildningen Fasta ämnen och vätskor.

Anmälan