Kreativum Science Center

Kreativum Science Center stimulerar till nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen inom naturvetenskap, teknik, matematik, entreprenörskap och hållbar utveckling – en plats för interaktiva utställningar och utbildning. Vi erbjuder kunskapsbaserade upplevelser på ett aktiverande och roligt sätt.

Teknik och naturvetenskap ligger till grund för en mängd olika utbildningar och yrken. En självklar del i att erbjuda en relevant och kärnfull verksamhet är samverkan med skola, näringsliv och andra samhällsutvecklande organisationer. En nyfikenhet och öppenhet präglar även vår samverkan med omvärlden. Att vara en mötesplats är ett av våra viktigaste uppdrag.

Huvudman och ägare är Karlshamns kommun.

Science Center
Kreativum är en del av Svenska Science Center, SSC, som är en branschorganisation som företräder, främjar och utvecklar branschen. Science centers arbetar gemensamt för att väcka intresse för naturvetenskap, teknik och matematik hos barn, unga och allmänhet.

Ett science center:

  • Stimulerar intresse för teknik, naturvetenskap, matematik, innovation och entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar.
  • Skapar unika möjligheter till lärande.
  • Erbjuder en informell mötesplats för samtal mellan allmänhet, skola, arbetsliv och akademi som skapar reflektion och nya perspektiv.