Kreativum Science Center

Kreativum är ett science center, alltså en plats för interaktiva utställningar och utbildning, där vi stimulerar till nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen inom naturvetenskap, teknik, matematik, entreprenörskap och hållbar utveckling. Vi erbjuder kunskapsbaserade upplevelser på ett aktiverande och roligt sätt.

Teknik och naturvetenskap ligger till grund för en mängd olika utbildningar och yrken. En självklar del i att erbjuda en relevant och kärnfull verksamhet är samverkan med skola, näringsliv och andra samhällsutvecklande organisationer. En nyfikenhet och öppenhet präglar även vår samverkan med omvärlden. Att vara en mötesplats är ett av våra viktigaste uppdrag.

Huvudman och ägare är Karlshamns kommun.

Kreativum är en del av Svenska Science Center, SSC, som är en branschorganisation som företräder, främjar och utvecklar branschen. Science centers arbetar gemensamt för att väcka intresse för naturvetenskap, teknik och matematik hos barn, unga och allmänhet.