Kreativum Science Center

Att upptäcka är att utvecklas

Kreativum Science Center stimulerar till nyfikenhet och utvecklar undersökande sinnen inom naturvetenskap, teknik, matematik, entreprenörskap och hållbar utveckling – en plats för interaktiva utställningar och utbildning. Vi erbjuder kunskapsbaserade upplevelser på ett aktiverande och roligt sätt.

Teknik och naturvetenskap ligger till grund för en mängd olika utbildningar och yrken. En självklar del i att erbjuda en relevant och kärnfull verksamhet är samverkan med skola, näringsliv och andra samhällsutvecklande organisationer. En nyfikenhet och öppenhet präglar även vår samverkan med omvärlden. Att vara en mötesplats är ett av våra viktigaste uppdrag.

Man lär så länge man upplever

Vi jobbar tillsammans med näringslivet och det offentliga för att stärka regionens, ja hela Sveriges konkurrenskraft, främst inom naturvetenskap och teknik.

Vi vill att fler ska hitta det som får dem att bubbla eller brinna, vilja utbilda sig och satsa på en framtid inom teknik och naturvetenskap. Vi vet att vi har unika möjligheter att ge alla, oavsett bakgrund och sociala förutsättningar, tillgång till livslångt lärande och en meningsfull fritid.

Vi visar vägen in i vår värld av upptäckter och lärande genom aha-upplevelser – en unik mötesplats för allmänhet, skola, näringsliv och akademi. Men vi står aldrig stilla utan uppfinner oss själva på nytt, närapå varje dag. Vi utvecklas och letar efter vägar som kan ge mer till fler. Göra större nytta.

Som arbetet med att hitta fler beröringspunkter med våra besökare för göra relationen till Kreativum till en självklar del av en meningsfull fritid och ett stimulerande yrkesliv och en riktigt bra skoltid.

Kommunalt bolag

Huvudman och ägare är Karlshamns kommun.

Föreningen Svenska Science Center

Kreativum är en del av Föreningen Svenska Science Center, SSC, som är en branschorganisation som företräder, främjar och utvecklar branschen. Science centers arbetar gemensamt för att väcka intresse för naturvetenskap, teknik och matematik hos barn, unga och allmänhet.

Ett science center:

  • Stimulerar intresse för teknik, naturvetenskap, matematik, innovation och entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar.
  • Skapar unika möjligheter till lärande.
  • Erbjuder en informell mötesplats för samtal mellan allmänhet, skola, arbetsliv och akademi som skapar reflektion och nya perspektiv.