Vatten

Kör de radiostyrda båtarna i det stora vattenlandet. Kan du styra de rätt?

Vattenland

I vårt stora vattenland med Blekinges kust och hamnar som förebild kan du köra radiostyrda båtar, lotsbåtar och större lastfartyg. Här finns också vattenslussen, ett bra sätt att lära sig mer om slussar och system. Riktigt spännande blir det om du hittar vår spökbåt – den styr du från en helt annan plats. Genom kamerans öga kan du smyga runt i vattenlandet och titta på vad kompisarna gör – listar de ut vem som kör båten tror du?