Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassa kreativum.se

På Kreativums webbsida är det en prioritet att alla besökare ska kunna ta del av innehållet oavsett funktionsförmåga. För att göra detta möjligt har vi infört en rad tillgänglighetsfunktioner som hjälper dig att anpassa din upplevelse efter dina behov.

Aktivera verktyget

Klicka på knappen nedan för att aktivera verktyget.