Kreativum Partner

Kreativum Partner

Vi är en självklar partner i regionens kompetensförsörjning och attraktivitet – med nyfikenhet på naturvetenskap, teknik och hållbarhet som drivkraft.

Kreativum Science Center har en stark vilja att öka intresset för teknik, naturvetenskap, matematik, entreprenörskap och innovation hos barn och unga.

Denna vilja delar vi med många företag och tillsammans kan vi bidra till framtidens kompetensförsörjning. Vi jobbar med näringsliv, akademi och offentlig verksamhet för att stärka regionens konkurrenskraft, främst inom naturvetenskap och teknik.

För att se till att det finns kompetenta innovatörer i framtiden vill vi väcka nyfikenhet och intresse samt skapa en förståelse för hur saker och ting hänger ihop.

Genom att bli Kreativum Partner får ni som företag inte bara möjligheten att bidra till samhällsnyttan och framtida generationers lärande, ni får även chansen att ge era anställda och era kunder ett mervärde och förmåner.

Tillsammans gör vi skillnad!

Kreativums partnerpaket

Kreativums partnerpaket är utformade för att ge den bästa investeringen för både det mindre och det större företaget. Investeringen främjar både företaget och de anställda samtidigt som vi tillsammans gör en insats för framtiden.

Kreativum har olika partnerpaket: Silver, Guld, Titan, Platinum och Partner V.I.P. Se nedan vad som ingår i de olika paketen.

Ag – SILVER

 • Logotyp
 • Entrébiljetter – 10 st
 • Kreanovabiljetter – 5 st
 • Konferenslokal – 1 st
Företagspaket Silver
Företagspaket Guld

Au – GULD

 • Logotyp
 • Entrébiljetter – 20 st
 • Kreanovabiljetter – 10 st
 • Konferenslokal – 2 st

Ti – TITAN

 • Logotyp
 • Entrébiljetter – 40 st
 • Kreanovabiljetter – 20 st
 • Konferenslokal – 3 st
Företagspaket Titan
Företagspaket Platinum

Pt – PLATINUM

 • Logotyp
 • Entrébiljetter – 50 st
 • Kreanovabiljetter – 30 st
 • Konferenslokal – 4 st
 • Familjedag för 100 personer – 1 st

PARTNER V.I.P

Med Partner V.I.P bygger vi en långvarig relation tillsammans. Vi tänker långsiktigt och hållbart med inriktning mot kompetensförsörjning och samhällsnytta. Vårt partnerskap skräddarsyr vi utifrån våra gemensamma förutsättningar och önskemål. Resultatet kan bli en egen stationsyta på Kreativum, en workshopserie eller något som vi ännu inte vet. En möjlighet att sätta avtryck tillsammans med oss!

Partner VIP

Vill du veta mer?

Hör av dig till Linda Olsson på telefonnummer 0454 – 56 39 67.

Välkommen till Kreativum Partner!

Tack till våra partners!