Projekt

Aktuella projekt

Inom ramen för Kreativum Science Centers ständiga strävan att väcka nyfikenhet och intresse för vetenskap och teknik, driver vi projekt både i egen regi och i samarbete med andra Science Centers och partners. På den här sidan kan du ta del av aktuella projekt.

Projekt

Mobilt Science Center

Kreativum startar upp ett Mobilt Science Center för att nå ut till fler barn och unga i Blekinge.

Med projektet kompletteras Kreativum science center-verksamhet med en mobil verksamhet.

Projektet genomförs med Blekinge Tekniska Högskola och delfinansieras av regionala tillväxtmedel. Partners är även Södra Cell, Volvo Cars Olofström, Karlshamnsbostäder, Ericsson och Börjessons.

Science Kids

Science Kids

Science Kids är ett projekt för att stimulera barns intresse för naturvetenskap och teknik.

Projektet drivs av föreningen BUNT (Barn Upptäcker Naturvetenskap och Teknik) tillsammans med Kreativum och två andra science centers, 2047 i Borlänge och Teknikens Hus i Luleå. Respektive science center samarbetar med förskolor i två närliggande kommuner.

Hjälp flodpärlmusslan

Upptäckarstationen ”Hjälp flodpärlmusslan att bli fler” är en interaktiv station på Kreativum. Här får besökaren pröva olika scenarier för att lära sig om konsekvenserna av människans påverkan på skogens vattendrag och vilka effekter det har på den starkt hotade flodpärlmusslan.

Stationen har tagits fram och finansierats av projektet Grip on Life i nära samarbete med Kreativum.

Skolhackathon

Skolhackathon är en tävling där mellanstadieelever får lösa aktuella samhällsutmaningar på ett nyskapande sätt.

Ett samarbete med Ung Företagsamhet Blekinge/Bromölla.