Hjälp flodpärlmusslan

Hjälp flodpärlmusslan att bli fler

Upptäckarstationen ”Hjälp flodpärlmusslan att bli fler” är en interaktiv station på Kreativum. Här får besökaren pröva olika scenarier för att lära sig om konsekvenserna av människans påverkan på skogens vattendrag och vilka effekter det har på den starkt hotade flodpärlmusslan.

Stationen har tagits fram och finansierats av projektet Grip on Life i nära samarbete med Kreativum.

Interaktiv station på Kreativum

På den interaktiva upptäckarstationen ”Hjälp flodpärlmusslan att bli fler” kan du som besökare undersöka och laborera med olika faktorer som påverkar om flodpärlmusslan blir fler eller om den dör.

Är det bra att gamla och döda träd ligger kvar i åar och bäckar? Eller ska vi städa i naturen? Hur utnyttjar vi naturen på ett hållbart sätt? Människan vill ha elektricitet för att till exempel kunna tända lampan och spola på toaletten. Hur påverkar detta flodpärlmusslan?

Stationen är öppen för besökare som vill lära sig mer om ekologiska samband i naturen och lära sig mer om flodpärlmusslan.

Nytt skolprogram ”Hjälp Flodpärlmusslan”

Den interaktiva stationen används med fördjupat innehåll i Kreativums nya skolprogram ”Hjälp flodpärlmusslan”. Genom att använda stationen i en lekfull övning, där eleverna aktiveras att söka svar på olika frågeställningar, vill vi väcka nyfikenhet och intresse för forskning och för vår spännande natur.

Syftet med skolprogrammet är att sätta fokus på ekologiska samband i naturen och konkret lära känna en relativt okänd art i vår närmiljö, flodpärlmusslan.

Läs mer om skolprogrammet.

Utbildningsmaterial för skolor – ”Skogen och vattnet”

Kreativum har varit delaktig i utformningen av ett nytt utbildningsmaterial/lärarhandledning om skog och vatten för grundskolan. Utbildningsmaterialet ”Skogen och vattnet” är framtagit inom projektet Grip on Life.

Lär barnen om vattnets betydelse för växter och djur i skogslandskapet på ett roligt och inspirerande sätt! Utbildningsmaterialet är gratis att ladda ner och använda. Det passar även för dig som är ledare och möter barn inom friluftsverksamhet.

Här kan du ladda ner ”Skogen och vattnet”. Länk till Bok: Skogen och vattnet – Skogsstyrelsen

Grip on Life har även tagit fram två filmer som visar hur elever och lärare använder ”Skogen och vattnet”. I filmerna medverkar elever och lärare från Hällaryds skola i Blekinge. Filmerna är inspelade på Ire naturskola och Hällaryds skola.

Grip on Life

I projektet Grip on Life arbetar myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer tillsammans för att kombinera ett modernt och aktivt skogsbruk med hänsyn till skogens värdefulla vattendrag och våtmarker. Målet är att förbättra miljön och förutsättningarna för djur och växter som lever i vattendrag och våtmarker i skogslandskapet, samtidigt som vi kan fortsätta att använda skogens naturresurser på ett hållbart sätt.

Grip on Life IP pågår 2018–2025.

Projektet finansieras av EU:s miljöprogram LIFE IP, Havs- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket.

Läs mer på projektets webbplats. www.griponlife.se

Vill du veta mer?

På Kreativum är Eva Eriksson ansvarig för projektet Hjälp flodpärlmusslan.

Telefon: 0454 – 56 39 67