Hjälp flodpärlmusslan

Hjälp flodpärlmusslan

Skolprogrammets målsättning är att:

  • Väcka intresse för liv i sötvatten
  • Ge möjlighet till undersökande arbete
  • Presentera fakta och begrepp kring ekologiska samband, hållbarhet och mänsklig påverkan

Hjälp flodpärlmusslan är ett skolprogram och samtidigt en interaktiv station i vår anläggning. Genom att använda stationen i en lekfull övning, där eleverna aktiveras att söka svar på olika frågeställningar, vill vi väcka nyfikenhet och intresse för forskning och för vår spännande natur.

Syftet med skolprogrammet är att sätta fokus på ekologiska samband i naturen och konkret lära känna en relativt okänd art i vår närmiljö, flodpärlmusslan.

Eleverna får arbeta undersökande. Utomhus söker vi efter arter i sötvatten. Inomhus arbetar vi med att söka fakta i olika typer av källor; bilder, kartor, tabeller, texter och i den interaktiva stationen i vår anläggning. Eleverna arbetar i mindre grupper eller par.

Inför besöket ser eleverna en film och diskuterar i sitt ordinarie klassrum (se dokument för- och efterarbete).

Genomförs på Kreativum, inomhus i anläggningen samt utomhus i vår parkmiljö.

Fakta om Hjälp flodpärlmusslan

Årskurs: 7, 8, 9, Gymnasium

Maxantal elever: 25 st

Tidsåtgång: 90 min

Genomförs på: Kreativum

Planera ert besök

Här hittar du information och bokning av skolprogram som är anpassat för skolor och läroplaner. Vi erbjuder även fortbildningar för dig som arbetar med pedagogisk verksamhet.

Läs mer på Planera ert skolbesök