Vår närmaste stjärna: Solen

Solen befinner sig i solsystemets centrum och utgör ungefär 99,9% av solsystemets totala massa. Denna dominerande kraft i solsystemet är vad som möjliggör livet här på jorden och är källan till nästan all vår energi. Men solen är också en aktiv stjärna. När vårt samhälle förlitar sig mer och mer på teknologi måste vi därför hålla ett vakande öga på den. En kraftfull storm på solen kan slå ut våra satelliter och även elnäten här på jorden.

Vi tittar tillbaka och pratar om hur solen bildades, hur den är nu och hur den kommer att fortsätta att utvecklas. En dag, många miljardtals år från nu, kommer vår sol att få slut på energi, vad händer då?

Denna visning är för dig som vill veta…

  • Mer om alla natthimlens stjärnor.
  • Varför solen lyser och ger värme.
  • Om solen kan vara farlig.
  • Vad som kommer att hända med solen i framtiden.
  • Vad som finns i solens inre.
  • Hur solen kan påverka våra satelliter och vår teknik här på jorden.
  • Vad som händer när solen får slut på bränsle.

Fakta om Vår närmaste stjärna: Solen

Filmens längd:: 21 min

Rek. från: 8 år