Vårt energirika universum

Högenergiastrofysik spelar en nyckelroll för vår förståelse av Universum. Den mest energirika strålningen avslöjar heta och våldsamma fenomen. Vi undersöker het gas i galaxhopar, som är de största och tyngsta objekten i universum. Vi undersöker också het gas som samlas i skivor omkring supermassiva svarta hål i galaxers centrum.

Men högenergiastrofysik ger oss också viktig information om vår egen galax Vintergatan, neutronstjärnor, supernovor och stjärnor som solen, som avger stora mängder högenergetisk strålning. Europa spelar en ledande roll i forskningen inom högenergiastrofysik.

Denna visning är för dig som vill veta…

  • Mer om den yttre rymden, avlägsna stjärnor och galaxer.
  • Mer om de enorma teleskop som används för att studera rymden.
  • Varför rymdbaserade teleskop är så viktiga.
  • Mer om elektromagnetisk strålning (ljus i olika våglängder).
  • Hur vi upptäckte röntgenstrålning och gammastrålning.
  • Vad vi kan lära oss genom att undersöka universums högenergetiska ljus.
  • Mer om supernovor och svarta hål.
  • Mer om dubbelstjärnor och neutronstjärnor.
  • Mer om det supermassiva svarta hål som befinner sig i Vintergatans centrum.
  • Hur universum utvecklas när galaxer kolliderar med varandra.

Fakta om Vårt energirika universum

Filmens längd:: 30 min

Rek. från: 8 år