Möjligheternas värld

Möjligheternas Värld kommer inte arrangeras under 2021. Planering för 2022 pågår.

Möjligheternas Värld arrangeras på initiativ av Teknikcollege och är en arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik. Elever i högstadiet får chansen att vidga sina vyer och se hur det kan se ut i ett kommande arbetsliv.

Syftet med Möjligheternas Värld är dels att högstadieeleverna ska få en inblick i hur det är att gå ett tekniskt program på gymnasiet och dels att få se vilka yrkesmöjligheter det finns inom det tekniska området. Fokus sätts på teknik och naturvetenskap, ämnesrelaterade yrken och möjliga utbildningsvägar dit. Detta hoppas vi sker genom personliga möten med goda förebilder och företag i regionen.

Information

Möjligheternas Värld kommer inte arrangeras under 2021. Planering för 2022 pågår.

För frågor kontakta:
Linda Olsson, telefon: 0454 – 56 39 76

Om Teknikcollege

För mer information om Teknikcollege:

Mer om Teknikcollege region Sydost för företag
Mer om Teknikcollege region Sydost för studenter