Möjligheternas Värld

Möjligheternas Värld är tillbaka!

Kreativum och Teknikcollege erbjuder elever på högstadiet, deras pedagoger samt studievägledare till en spännande dag på Kreativum Science Center.

Ett viktigt evenemang för att sätta fokus på teknik, naturvetenskap och yrken med koppling till denna sektor. Med hjälp av aktiviteter och personliga möten vill vi låta eleverna få insyn i vilken bredd och vilka möjligheter som öppnas genom en teknisk/digital kompetens.

Möjligheternas Värld genomförs på Kreativum den 16 – 20 januari 2023.

Information om Möjligheternas Värld

Möjligheternas Värld arrangeras på initiativ av Teknikcollege och är en arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik. Elever i högstadiet får chansen att vidga sina vyer och se hur det kan se ut i ett kommande arbetsliv.

Syftet med Möjligheternas Värld är dels att högstadieeleverna ska få en inblick i hur det är att gå ett tekniskt program på gymnasiet och dels att få se vilka yrkesmöjligheter det finns inom det tekniska området. Fokus sätts på teknik och naturvetenskap, ämnesrelaterade yrken och möjliga utbildningsvägar dit. Detta hoppas vi sker genom personliga möten med goda förebilder och företag i regionen.

Upplägg och innehåll

Möjligheternas Värld genomförs den 16 – 20 januari 2023 på Kreativum i Karlshamn. Konceptet innebär att cirka 950 elever från årskurs 8 och 9 får prova på teknikstationer under ledning av elever från Teknikcollege.

En av flera utmaningar som Teknikcollege har är att få fler ungdomar att välja teknikinriktade utbildningar. Nuläget visar att utbildningsplatserna inte fylls och det finns ett stort behov att rekrytera personal. Därför genomförs flera aktiviteter i regionen där Möjligheternas värld är den största. Under Möjligheternas värld har eleverna i högstadiet chansen att vidga sina vyer och se hur det kan se ut i ett kommande arbetsliv. Teknikcollege och Kreativum bjuder in såväl elever, dess lärare samt studievägledare till en spännande dag på Kreativum Science Center.

Fokus under veckan är teknik och några av de yrken som finns inom området, oavsett om man vill studera vidare eller inte. Eleverna från högstadiet kan till exempel få prova på olika aktiviteter, allt från programmering till att löda samt arbeta med Lean. Instruktörer under besöket är elever från Teknikcollege-utbildningarna vid våra gymnasieskolor. Möjligheternas Värld genomförs i samarbete med Volvo Cars, Uniper, Blekinge Tekniska Högskola och Avalon Innovation.

– Möjligheternas värld är en mycket uppskattad aktivitet från regionens högstadieelever, pedagoger samt studie- och yrkesvägledare. Det är väldigt glädjande att gensvaret från skolorna är så stort. Genom strategiskt och långsiktigt arbete är målsättningen att öka söktrycket till våra utbildningar inom Teknikcollege. Intresset för utbildningarna ökar vilket är positivt men vi är långt ifrån nöjda då behovet från teknik- och industribranscherna är mycket stora.

Fredrik Gummesson, Regional Processledare, Teknikcollege Sydost

– Bland teknikyrken finns framtidsjobben. I en nära framtid behövs fler tekniker och därför är det viktigt att vi hjälps åt att visa alla elever variationen av de yrken som man kan välja när man läst en teknisk utbildning. Att skapa ett intresse hos tjejer att söka sig till tekniska yrken är en utmaning som vi gärna vill hjälpa till med. Våra unga behöver möta och testa teknik så fler får upp ögonen för hur roligt det är med problemlösning och teknikutveckling. Möjligheternas Värld vill ge eleverna grunden för att kunna göra medvetna val till gymnasiet. Det är just det som hela Kreativums verksamhet syftar till. Möjligheternas Värld är en viktig del i det som vi gör tillsammans med våra samverkanspartners under året.

Klara Borstam, projektledare Kreativum Science Center

För mer information om Teknikcollege

För frågor kontakta

Eva Eriksson telefon: 0454 – 56 39 67