Möjligheternas värld

Möjligheternas Värld är en arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik. Elever i högstadiet får chansen att vidga sina vyer och se hur det kan se ut i ett kommande arbetsliv.

Syftet med Möjligheternas värld är dels att högstadieeleverna ska få en inblick i hur det är att gå ett tekniskt program på gymnasiet och dels att få se vilka yrkesmöjligheter det finns inom det tekniska området. Fokus sätts på teknik och naturvetenskap, ämnesrelaterade yrken och möjliga utbildningsvägar dit. Detta hoppas vi sker genom personliga möten med goda förebilder och företag i regionen.

Under vecka 46 öppnar vi upp för högstadieelever i regionen att besöka Kreativum i syfte att öka teknikintresset. På plats kommer det att finnas fyra teknikstationer som Uniper, Volvo Cars, Calmon Stegmotorteknik AB och Avalon Innovation ställer till förfogande. Dessa stationer bemannas av Teknikcollegeelever från Nordenbergsskolan i Olofström, Knut Hahn i Ronneby och Vägga Gymnasieskola i Karlshamn. Vem kan bättre berätta om teknikvalet än den som just gjort det? Stationerna kommer att innehålla teknisk design, konstruktion och innovation, lödning och konstruktion av kretskort, elförsörjning ur ett hållbart perspektiv.

Information

Datum och tid: Vecka 46 måndag 11/11 – fredag 15/11.
Plats: Kreativum Science Center i Karlshamn.
Kontaktperson: Linda Olsson, telefon 0454 – 56 39 76, linda.olsson@kreativum.se.

Utöver ovan nämnda företag som medverkar under dagen möjliggörs Möjligheternas värld med stöd från:
Sydsvenska Handelskammaren, IF Metall, Evomatic och Södra.

Om Teknikcollege