Utställningen Unga Forskare

Karlshamns semifinal i Utställningen Unga Forskare 2023 genomfördes på Kreativum torsdagen den 2 mars 2023.

Vinnarna presenteras nedan.


Rikstäckande tävling i naturvetenskap, teknik och matematik för gymnasieelever i årskurs 3

Utställningen Unga Forskare är Sveriges största rikstäckande tävling i naturvetenskap, teknik och matematik för gymnasieelever i årskurs 3. Gymnasieeleverna tävlar med sina projektarbeten i en semifinal, med chans att kvalificera sig till den nationella finalen på Södertälje Science Park den 27-30 mars. Under finalen utses även Sveriges Unga Forskningslandslag, Sveriges representanter till världens största vetenskapstävlingar för unga. Sammanlagt tävlar deltagarna om priser till ett värde av över 500 000 kronor.

Unga Forskare erbjuder jurymöten, sociala aktiviteter, projektutställning, inspiration för framtida studier och arbetsliv genom möten med universitet samt öppna föreläsningar och öppet för alla från hela Sverige. Föreläsningsprogram kommer att publiceras på Unga Forskares hemsida Utställningen Unga Forskare längre fram. Projekten bedöms på vetenskapligt utförande, kreativitet och nytänkande, utförande och grundlighet, självständighet och förståelse, samt framställning och presentation.

Vem kan delta?

Alla kan delta! Alla projekt med koppling till naturvetenskap, teknik eller matematik är välkomna – Unga Forskare har inga inträdeskrav och eleven behöver inte ha kommit fram till ett särskilt resultat. Det enda som krävs är att eleven är intresserad, nyfiken och vill lyckas med sitt projekt!

Anmälan

Eleven anmäler sig genom att ladda upp sitt projekt på Unga Forskares hemsida (det behöver inte vara färdigt), eller en sammanfattning. Alla projekt bedöms av en jury. Eleven får feedback tillbaka på sitt projekt. Många av projekten går vidare till semifinal.

Semifinaler

Semifinalerna pågår 27 februari – 7 mars 2023. För Karlshamn arrangerades semifinalen den 2 mars 2023. I semifinalen får eleven visa sitt projekt för den regionala juryn samt ta del av Unga Forskares exklusiva träningspass där eleven lär sig presentationsteknik och att pitcha sitt projekt. På semifinalen delas priser och finalplatser ut.

Du hittar en sammanställning av Unga Forskares informationsblad som PDF här: Informationsblad Unga Forskare.


Vinnare 2023

Forsknings-SM, Utställningen Unga Forskare, är Sveriges största tävling i naturvetenskap, teknik och matematik för gymnasieelever. I år hålls tävlingen digitalt. På semifinalen i Karlshamn, som arrangerades i samarbete med Kreativum, tävlade 41 elever med sina projektarbeten.

Film från prisutdelningen 2 mars 2023

Finalister Utställningen Unga Forskare Karlshamn 2023
 • William Hellander och Elias Ärlebäck från Berzeliusskolan, Linköping
  ”Smaugs Flygförmåga”

 • Theo Bergmark, Jesper Gunnarsson och Tobias Rydqvist från Lars Kaggskolan, Kalmar
  “Millikans Oljedroppsexperiment”

 • Annie Seefried och Marcella Toft från ProCivitas Privata Gymnasium, Växjö
  “Energilagring med kalciumoxid”

 • Samuel Bilén och Gustav Karlberg från Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona
  “Antotypers känslighet för varierande våglängder av synligt ljus”


Vinnare av Vattenpriset 2023

Vattenpriset ges ut av Stockholm International Water Institute (SIWI).

 • Elsa Bergelin, Emmy Lindberg, Arvid Knutsson och Åsa Lepasoon från Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona
  “Alger – en grön framtid”


Vinnare av Alumneras Framtidspris 2023

En utmärkelse som tilldelas de unga deltagare i Utställningen Unga Forskare, forsknings-SM för unga, vars upptäckter anses ha stor framtidspotential inom forskning eller tillämpningar. Framtidspotential kan innebära att de tilldelade projekten uppvisar potential på att kunna leda till nya upptäckter, studier, nya produkter eller underlätta för vidare forskning.

Alumneras Framtidspris delas ut vid varje semifinal. Syftet med den lite udda prissumman på 2^10 SEK vilket motsvarar 1024 SEK är att uppmärksamma kopplingen till matematik och teknik. 2^10 används bland annat i det binära talsystemet samt inom programmering.

 • Klara Harrysson och Ella Persson från Ängelholms gymnasieskola, Ängelholm
  “Undersökning av Vintergatans spiralarmstruktur”


Vinnare av Publikens pris 2023
 • Elvira Ahlqvist och Clara Gränfors från Österänggymnasiet, Kristianstad
  “Så skapas drottningen i bikupan”


Jury 2023

Juryn som avgör vilka projekt som går vidare till finalen består av:

Lysmask Innovation

Ett särskilt tack

Vi vill rikta ett särskilt tack till Näringslivsstiftelsen Sparbanken i Karlshamn som sponsrar med vinstpengar till finalisterna och evenemanget.

Projekten bedömdes på vetenskapligt utförande, kreativitet och nytänkande, utförande och grundlighet, självständighet och förståelse, samt framställning och presentation.

Läs mer: www.ungaforskare.se/utstallningen 


Kontaktperson på Kreativum Science Center

Ninni Gerling
Telefon: 0454 – 56 39 55
Epost: ninni.gerling@kreativum.se


Om Utställningen Unga Forskare

Utställningen Unga Forskare har arrangerats sedan 1963 och är Sveriges största rikstäckande tävling för gymnasister inom naturvetenskap, teknik och matematik. De 55 bästa projekten från hela landet går vidare från de åtta semifinalerna till finalen. Deltagarna tävlar om priser till ett värde av över en halv miljon kronor, bland annat utses Sveriges Unga Forskningslandslag; Sveriges representanter i världens största vetenskapstävlingar för unga. Utställningen Unga Forskare drivs av den ideella organisationen Unga Forskare, som arbetar för att utveckla ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. www.ungaforskare.se/utstallningen

Om Unga Forskare

Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsorganisation med syfte att ge unga mellan 6 och 25 år förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Förbundet, som grundades 1977, består av 40 medlemsföreningar som organiserar 4 300 medlemmar. Unga Forskare driver ett stort antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga i Sverige med intresse för forskning och utforskning inom naturvetenskap, teknik och matematik. www.ungaforskare.se