Utställningen Unga Forskare blir digital i år.
Anmälan till Utställningen Unga Forskare 2021 är öppen mellan 4 januari till 4 februari 2021.

Rikstäckande tävling i naturvetenskap, teknik och matematik för gymnasieelever i årskurs 3

Utställningen Unga Forskare är Sveriges största rikstäckande tävling i naturvetenskap, teknik och matematik för gymnasieelever i årskurs 3. Gymnasieeleverna tävlar med sina projektarbeten i en semifinal, med chans att kvalificera sig till finalen som går av stapeln digitalt den 22 – 29 mars 2021. Under finalen utses även Sveriges Unga Forskningslandslag, Sveriges representanter till världens största vetenskapstävlingar för unga. Sammanlagt tävlar deltagarna om priser till ett värde av över 500 000 kr.

Utställningen 2021 kommer att äga rum helt digitalt. Unga Forskare erbjuder jurymöten, sociala aktiviteter, projektutställning, inspiration för framtida studier och arbetsliv genom möten med universitet samt öppna föreläsningar online och öppet för alla från hela Sverige. Föreläsningsprogram kommer att publiceras på Unga Forskares hemsida Utställningen Unga Forskare längre fram. Projekten bedöms på vetenskapligt utförande, kreativitet och nytänkande, utförande och grundlighet, självständighet och förståelse, samt framställning och presentation. 

Vem kan delta?
Alla kan delta! Alla projekt med koppling till naturvetenskap, teknik eller matematik är välkomna – Unga Forskare har inga inträdeskrav och eleven behöver inte ha kommit fram till ett särskilt resultat. Det enda som krävs är att eleven är intresserad, nyfiken och vill lyckas med sitt projekt!

Anmälan
Eleven anmäler sig genom att ladda upp sitt projekt på Unga Forskares hemsida (det behöver inte vara färdigt), eller en sammanfattning. Anmälan är öppen 4 januari – 4 februari 2021. Alla projekt bedöms av vår jury. Eleven får feedback tillbaka på sitt projekt. Många av projekten går vidare till semifinal.

Semifinaler och inspirationsföreläsningar
Semifinalerna pågår 18 – 26 februari. För Karlshamn arrangeras semifinalen digitalt den 19 februari 2021. I semifinalen får eleven visa sitt projekt för forskarna i den regionala juryn genom videosamtal och ta del av Unga Forskares exklusiva träningspass där eleven lär sig presentationsteknik och att pitcha sitt projekt. På semifinalen delas priser och finalplatser ut.

För skolor och andra besökare erbjuder Unga Forskare ett program av öppna föreläsningar till stöd för undervisningen i gymnasiearbetet och natur- och teknikämnena. Föreläsningarna nås via Unga Forskares hemsida från och med 18 februari. Deltagare och besökare får också chans att möta universitet och högskolor och inspireras till högre studier.

Du hittar en sammanställning av Unga Forskares informationsblad som PDF här: Informationsblad Unga Forskare

Vinnare 2020

Vinnande projektarbeten 2020

Dessa fyra projekt gick vidare till finalen, som med anledning av coronaviruset skedde online istället för på Tekniska museet i Stockholm:

  • Erika Eriksson med projektet “Växtplankton och tiamin”
  • Ellen Gunnarsson med projektet “Hur prestationsförmågan ändras under menstruationscykeln”
  • Kacper Morawiec och Leen Alshraydeh med projektet “Metabolisk manipulation för en ökad produktion av vaxestrar i tobaksplantor”
  • Elin Tinnert med projektet “Mymar – Insekter du förmodligen inte visste fanns”

Vinnare av Vattenpriset 2020

Vattenpriset ges ut av Stockholm International Water Institute (SIWI). Vinnaren var:

  • Sokeina Abbas med projektet “Dricksvattnets hårdhet runt om i Sverige”

Publikens pris 2020

Publikens pris som röstades fram av besökarna:

  • Anton Janicke, Cecilia Sandin, Ludvig Runesson och Tim Larsson med projektet “Pannkaksmaskinen”.

Jury 2020

Juryn som avgjorde vilka projekt som skulle gå vidare till finalen bestod av:

Ett särskilt tack

Vi vill rikta ett särskilt tack till Sparbanken i Karlshamn som sponsrar med vinstpengar till finalisterna.

Projekten ställdes ut i montrar på en utställning och bedömdes av en forskarjury. Projekten bedömdes på vetenskapligt utförande, kreativitet och nytänkande, utförande och grundlighet, självständighet och förståelse, samt framställning och presentation. 

Läs mer: www.ungaforskare.se/utstallningen 

Kontaktperson på Kreativum Science Center

Linda Olsson
0454 – 56 39 76
0728 – 84 99 77
linda.olsson@kreativum.se 


Om Utställningen Unga Forskare

Utställningen Unga Forskare har arrangerats sedan 1963 och är Sveriges största rikstäckande tävling för gymnasister inom naturvetenskap, teknik och matematik. De 55 bästa projekten från hela landet går vidare från de åtta semifinalerna till finalen som hålls på Tekniska museet i Stockholm den 31 mars – 2 april 2020. Deltagarna tävlar om priser till ett värde av över en halv miljon kronor, bland annat utses Sveriges Unga Forskningslandslag; Sveriges representanter i världens största vetenskapstävlingar för unga. Utställningen Unga Forskare drivs av den ideella organisationen Unga Forskare, som arbetar för att utveckla ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. www.ungaforskare.se/utstallningen

Om Unga Forskare

Unga Forskare är Sveriges största ideella ungdomsorganisation med syfte att ge unga mellan 6 och 25 år förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Förbundet, som grundades 1977, består av 40 medlemsföreningar som organiserar 4 300 medlemmar. Unga Forskare driver ett stort antal nationella verksamheter som samlar, belyser och uppmuntrar unga i Sverige med intresse för forskning och utforskning inom naturvetenskap, teknik och matematik. www.ungaforskare.se