Kraftmätning med niondeklassare

Lyckat samarbete med Karlshamnsverket/Uniper!

I ett nära samarbete med Karlshamnsverket/Uniper har vi genomfört ”energidagar” för niondeklassare i Karlshamns kommun. Under november månad har nära 300 skolelever besökt både Karlshamnsverket och Kreativum.

Besök på Karlshamnsverket/Uniper

Vid besöket på Karlshamnsverket/Uniper fick eleverna veta mer om hur el produceras i Sverige och om Karlshamnsverkets roll i elsystemet. De fick även en inblick i hur det är att arbeta i energibranschen.

Kraftmätning på Kreativum

Hos oss på Kreativum fick eleverna i uppgift att mäta elproduktionen i Strömmas vattenkraftverk. Genom att mäta kraftverkets fallhöjd och vattenföring fick de räkna fram hur många kW som levereras ut på elnätet. Utrustningen bestod av tumstock, tidtagare, lodlina och träklossar. Det uppmätta värdet jämfördes också med den faktiska produktionen. Mätningarnas tillförlitlighet, vattenkraftstationens verkningsgrad etc. diskuterades, liksom miljöpåverkan av vattenkraft och andra energislag.

Lyckat samarbete

Ett mycket lyckat samarbete mellan Karlshamnsverket och Kreativum med härliga diskussioner och kunskap, och även en möjlighet att reflektera över hur du själv kan påverka elförbrukningen!