Kreativum är en hjärtsäker zon

Vi skapar trygghet för våra besökare genom att varje år utbilda all vår personal i hjärt-lungräddning och första hjälpen.

Kreativum utbildar all personal årligen i hjärt-lungräddning och första hjälpen. Vi tycker att det är viktigt att våra besökare och anställda ska känna sig trygga på Kreativum om olyckan skulle vara framme. HLR-utbildningen genomförs i samarbete med Techmedico.

Hjärtsäker zon

Viktigt med kunskap

Kreativum var bland de första i Sverige att följa Svensk standard för Hjärtsäker zon. I 11 års tid har vi kvalitetssäkrat varje år. Det innebär att vi har larmrutiner, hjärtstartare och årliga utbildningar.

På Kreativum finns ett fantastiskt engagemang och riktigt duktiga livräddare. Det är extra roligt att även sommarpersonal blir utbildade i denna viktiga kunskap. Regelbunden träning ger resultat.

Jessica Holmström på Techmedico

Hjärtstartare tillgänglig dygnet runt

Kreativums hjärtstartare är synligt placerad utomhus vid huvudentrén. Den är fri att använda för den som behöver, oavsett tid på dygnet. Fri tillgång till hjärtstartare i Strömmaområdet betyder mycket för människor som är boende och verksamma i området.