Möjligheternas Värld 2024

Möjligheternas Värld 2024

Den 15-19 januari genomfördes Möjligheternas Värld på Kreativum. Över 1 000 elever från årskurs 8 deltog från skolor i Olofström, Karlshamn, Ronneby, Sölvesborg och Emmaboda. Under dagen fick de prova på teknikstationer under ledning av elever från Teknikcollege.

Möjligheternas Värld arrangeras på initiativ av Teknikcollege och är en arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik.

Syftet är dels att elever i högstadiet ska få en inblick i hur det är att gå ett tekniskt program på gymnasiet och dels att få se vilka yrkesmöjligheter det finns inom det tekniska området. Fokus sätts på teknik och naturvetenskap, ämnesrelaterade yrken och möjliga utbildningsvägar dit. Detta möjliggörs genom personliga möten med goda förebilder och företag i regionen.

”Det är riktigt roligt att vi återigen har ett fullbokat evenemang och dessutom är Södra Skogsägarna med för första gången som nytillkomna deltagare. Aktiviteten har varit fullbokad sedan länge och det är väldigt glädjande att gensvaret från skolorna är så stort.

Möjligheternas värld är en av flera aktiviteter som genomförs, där den gemensamma målsättningen är att få fler elever att söka sig till våra utbildningar inom Teknikcollege. Intresset för utbildningarna ökar, vilket är positivt men vi är långt ifrån nöjda. Att få fler tjejer som väljer en teknisk utbildning är en av våra stora utmaningar, endast 10 % tjejer går någon av Teknikcollege-utbildningarna i vår region.”

Fredrik Gummesson, Regional Processledare, Teknikcollege Sydost

Skola och företag gör veckan möjlig tillsammans

Teknikcollege och Kreativum bjuder in såväl elever, dess lärare samt studievägledare till en spännande dag på Kreativum. Instruktörer under besöket är Teknikcollege-elever från Nordenbergsskolan, Vägga Gymnasieskola samt Gymnasieskolan Knut Hahn.

För företag i regionen är kompetensförsörjning en oerhört viktig fråga. Aktiviteten genomförs i nära samverkan med Volvo Cars, Södra Skogsägarna, Uniper, Avalon Innovation samt Blekinge Tekniska Högskola.

”Industrin har stora utmaningar framför sig med ett stort behov av kompetens. Vi vill visa vilka möjligheter det finns inom teknik- och industribranschen och att fler söker teknikinriktade utbildningar för att vi ska kunna fylla det behovet framöver.”

Elizabeth Evertsson, Elizabeth Evertsson, Volvo Cars

Genrep i samband med nätverkslunch

Teknikcollege-eleverna fick möjlighet att genomföra ett genrep fredagen innan Möjligheternas Värld började när Karlshamns kommuns genomförde årets första nätverkslunch på Kreativum. Fokus för lunchen var Möjligheternas Värld och kompetensförsörjning. En lyckad kombination!