Robocup Junior

Ovisst om 2021 års RoboCup Junior blir av

På grund av coronapandemin ställdes 2020 års SM-finalen i Robocup Junior in. Även VM i Frankrike och EM i Portugal ställdes in.

Mycket talar för att även 2021 års Robocup Junior kommer att ställas in.

Tävling för att öka intresset för teknik
RoboCup Junior är en robottävling där ungdomar tävlar i konstruktion och programmering av robotar. Tävlingen är en tekniktävling för ungdomar till och med 19 år. Syftet med RoboCup Junior är att öka intresset för teknik, men också att samarbeta i ett team för att lösa problem, en försmak på arbetsmetoder och förutsättningar som senare möter våra ungdomar i arbetslivet.

Tävlingen genomförs i över 40 länder, varje lands segrare kvalificerar sig till att åka till världsfinalen.


Vinnarna i den regionala deltävlingen 2020, som skulle gå vidare till SM-finalen som senare fick ställas in

Den 4 mars var det regional deltävling i RoboCup Junior på Kreativum. 20 lag kämpade om att gå vidare till SM-finalen i Hofors den 18 april. SM-finlaen kom senare att ställas in.

1:a plats
Gymnasieskolan Knut Hahns team Knut Hahn Orange 3 kom på en hedrande förstaplats. De glada och stolta segrarna heter Amadeus Harestad och Felix Gustafsson i klass TE18.

RoboCup Junior 2020 1:a plats KnutHahn

2:a plats
På en ärofylld andraplats kom Humleskolans team Humle bestående av de glada vinnarna Viktor Werkström, Malte Nymberg och Dennis Ekström som då gick i årskurs 8.

RoboCup Junior 2020 2:a plats Humle

Ett riktigt stort tack till alla duktiga elever som kämpade väl med sina robotar och programmering! Ett stort tack till de eminenta domarna Johan Hagelbäck från Fortnox och Andreas Holmberg från Kreativum! Ett stort tack även till Uniper som möjliggör för finalisterna att åka till SM i Hofors!

Tävlingsform
På Kreativum genomförs den tävlingsform som heter Rescue Line, där en robot ska ta sig genom en modell av ett hus, identifiera ett offer som behöver räddas och rädda offret genom att föra det till rätt plats i modellen. Olika slags svårigheter på banan måste bemästras för att man helt ska lyckas med uppdraget.

Det finns vissa regler för hur robotarna får se ut (mått etc.), men inom dessa regler finns full frihet att utforma och konstruera roboten som man vill. Därför är det bra om de deltagande lagen kan arbeta med en och samma robot under hela arbetet. RoboCup Junior riktar sig till elever i årskurs 6-9 samt gymnasiet (maxålder 19 år).

Kontaktperson på Kreativum
Eva Eriksson
Telefon: 0454 – 56 39 67

RoboCup Junior 2020 genomförs i samarbete med:

Fortnox