BlueBots

BlueBots

Under arbetspasset får eleverna prova på grunderna inom programmering och enkel kodning. Eleverna får förståelse för hur entydiga och stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas.

Lös de olika uppdragen genom att programmera Robothumlorna. Uppdragen stimulerar eleverna till att räkna, planera och diskutera. Ämnesområden som berörs är bland annat siffror och taluppfattning. Skolprogrammet skapar tillfälle för barn att öva logiskt tänkande, sin problemlösnings- och samarbetsförmåga samt att styra föremål med programmering.

Kan genomföras på Kreativum eller på er förskola.

Fakta om BlueBots

Årskurs: Förskoleklass, 1

Maxantal elever: 12 st

Tidsåtgång: 60 min

Genomförs på: Kreativum

Planera ert besök

Här hittar du information och bokning av skolprogram som är anpassat för skolor och läroplaner. Vi erbjuder även fortbildningar för dig som arbetar med pedagogisk verksamhet.

Läs mer på Planera ert skolbesök