En bit av universum

En bit av universum

Skolprogrammets målsättning är att:

Eleverna ska få en fördjupad kunskap inom astronomi. Detta kan innefatta universums uppkomst, dess uppbyggnad och beståndsdelar, nebulosor, stjärn- och planetsystem eller hur stjärnor bildas och dör. En bit av universum helt enkelt. Passet består av en föreläsning som utgår från natthimlen i vårt digitala planetarium och följs av en planetariefilmvisning.

Eleverna får även möjlighet att ställa frågor och diskutera fenomen som intresserar dem. Frågor som eleverna har kan med fördel förberedas redan innan besöket.

Fakta om En bit av universum

Årskurs: 7, 8, 9, Gymnasium

Maxantal elever: 60 st

Tidsåtgång: 90 min

Genomförs på: Kreanova

Planera ert besök

Här hittar du information och bokning av skolprogram som är anpassat för skolor och läroplaner. Vi erbjuder även fortbildningar för dig som arbetar med pedagogisk verksamhet.

Läs mer på Planera ert skolbesök