Kraftmätning på Kreativum

Kraftmätning på Kreativum

En utmaning i omställningen till ett fossilfritt samhälle är det ökade behovet av el. Detta ökade behov måste lösas på ett hållbart vis. Ett sätt är att renovera befintliga vattenkraftverk. Strömma vattenkraftverk har genomgått en omfattande renovering med ny turbin och generator.

I det här skolprogrammet får eleverna i uppgift att mäta elproduktionen i Strömmas vattenkraftverk. Genom att mäta kraftverkets fallhöjd och vattenföring får de räkna fram hur många kW som levereras ut på elnätet. Utrustningen består av tumstock, tidtagare, lodlina och träklossar. Det uppmätta värdet jämförs också med den faktiska produktionen. Mätningarnas tillförlitlighet, vattenkraftstationens verkningsgrad etc. diskuteras, liksom miljöpåverkan av vattenkraft och andra energislag.

Upplägget passar fysik-, matematik och teknikundervisningen för årskurs 7-9 samt gymnasiet, men geografi, historia, biologi utgör också viktiga delar av innehållet.

Fakta om Kraftmätning på Kreativum

Årskurs: 7, 8, 9, Gymnasium

Maxantal elever: 30 st

Tidsåtgång: 90 min

Genomförs på: Kreativum

Planera ert besök

Här hittar du information och bokning av skolprogram som är anpassat för skolor och läroplaner. Vi erbjuder även fortbildningar för dig som arbetar med pedagogisk verksamhet.

Läs mer på Planera ert skolbesök