Micro:bit

Micro:bit

Eleverna får under skolprogrammet lära sig grunderna i hur en micro.bit (en enkel så kallad enkortsdator) fungerar och kan användas.

Under skolprogrammet får eleverna utveckla kunskaper i programmering med hjälp av visuell programmering/blockprogrammering. Vi kikar även på kopplingen till textbaserad programmering. Skolprogrammet innehåller uppgifter som syftar till att utveckla elevernas datalogiska tänkande.

Skolprogrammet utgör tillfälle för eleverna att öva och utveckla sitt logiska tänkande, sin problemlösnings- och samarbetsförmåga samt att styra föremål med programmering.

Fakta om Micro:bit

Årskurs: 5, 6, 7, 8, 9

Maxantal elever: 30 st

Tidsåtgång: 90 min

Genomförs på: Kreativum

Planera ert besök

Här hittar du information och bokning av skolprogram som är anpassat för skolor och läroplaner. Vi erbjuder även fortbildningar för dig som arbetar med pedagogisk verksamhet.

Läs mer på Planera ert skolbesök