Programmera för flera – Lös krisen tillsammans

Programmera för flera – Lös krisen tillsammans

Skolprogrammets målsättning är att:

  • Eleverna ska få tänka logiskt och lösa problem
  • Eleverna ska få en inblick i att den digitala världen bygger på kod och att roboten gör det som eleverna kodar den att göra
  • Eleverna får använda sin problemlösningsförmåga att lösa olika uppdrag
  • Eleverna får styra sina egna robotar med blockprogrammering
  • Eleverna får uppleva några av teknikutvecklingsarbetets olika faser till exempel: ge förslag till lösningar, konstruktion och utprövning
  • Eleverna utmanas till att fundera kring hur vi i dagens samhälle är beroende av elektricitet och hur man kan producera elektricitet på olika sätt.
  • Eleverna får prova på att koppla en sluten krets.

I det här skolprogrammet kommer du att få hjälpa till att lösa en kris!

Plötsligt går strömmen och hela Karlshamn blir strömlöst! Det är du och din klass som kommer att få lösa delar av den kris som har drabbat staden. Med hjälp av dina idéer och problemlösningsförmåga kan vi se till att stadens invånare klarar av utmaningen att leva strömlöst några dagar.

Ta del av för-och efterarbete för att få ett större mervärde av elevernas besök hos oss.

Fakta om Programmera för flera – Lös krisen tillsammans

Årskurs: 4, 5, 6

Maxantal elever: 25 st

Tidsåtgång: 90 min

Genomförs på: Kreativum

Planera ert besök

Här hittar du information och bokning av skolprogram som är anpassat för skolor och läroplaner. Vi erbjuder även fortbildningar för dig som arbetar med pedagogisk verksamhet.

Läs mer på Planera ert skolbesök