Programmera världen hållbar

Programmera världen hållbar

Programmering mot de Globala målen

Berör framför allt kursplanerna i matematik, teknik och samhällskunskap.
Förkunskaper: viss programmering i Scratch

Skolprogrammets målsättning är att:

  • Eleverna ska få fördjupad kunskap om de 17 globala målen
  • Eleverna ska få en känsla av att vi kan göra något – det går att göra skillnad
  • Eleverna ska få fördjupa sin kunskap i programmering
  • Eleverna ska få möjlighet att upptäcka innovationer för framtiden, i vardagen

Före skolprogrammet bör eleverna arbeta med de globala målen och diskutera någon/några av de innovationer som ligger till grund för besökets arbete (se förarbete).
Under skolprogrammet arbetar eleverna med olika uppdrag där eleverna ska programmera en mBot att efterlikna en innovation som skulle kunna leda till att vi når de globala målen.
Efter skolprogrammet finns förslag på vidare innovations- och diskussionsarbete.

Kan genomföras på Kreativum.

Fakta om Programmera världen hållbar

Årskurs: 4, 5, 6

Maxantal elever: 30 st

Tidsåtgång: 90 min

Genomförs på: Kreativum

Planera ert besök

Här hittar du information och bokning av skolprogram som är anpassat för skolor och läroplaner. Vi erbjuder även fortbildningar för dig som arbetar med pedagogisk verksamhet.

Läs mer på Planera ert skolbesök