Spike och innovationerna

Spike och innovationerna

Skolprogrammets målsättning är att:

  • Ge eleverna möjlighet att designa, konstruera och programmera en robot som kan lösa ett problembaserat uppdrag som finns i världen idag
  • Skapa en dialog om de globala målen och vad vi kan göra för att uppnå dem
  • Eleverna får använda sin problemlösningsförmåga att lösa olika uppdrag
  • Eleverna får styra sina egna robotar med blockprogrammering
  • Eleverna får uppleva några av teknikutvecklingsarbetets olika faser till exempel: ge förslag till lösningar, konstruktion och utprövning

I det här skolprogrammet arbetar vi med legomaterialet LEGO® Education SPIKE™ Prime Set . Eleverna får olika uppdrag som utgår från de globala målen där framtida innovationer förmodligen kommer att vara lösningen. Sedan får de designa, konstruera och programmera roboten till att röra sig i olika uppbyggda miljöer.

Eleverna arbetar i mindre grupper och får genom samarbete ta sig genom ett uppdrag. Lösningar, problem, fördelar och nackdelar både angående konstruktion och koppling till det globala målet diskuteras under skolprogrammet.

Framtiden kommer att behöva innovatörer som genom sin nyfikenhet, fantasi och uppfinnelserikedom arbetar för en mer hållbar värld.

Kan genomföras på Kreativum eller på er skola.

Fakta om Spike och innovationerna

Årskurs: 7, 8, 9

Maxantal elever: 25 st

Tidsåtgång: 90 min

Genomförs på: Kreativum

Planera ert besök

Här hittar du information och bokning av skolprogram som är anpassat för skolor och läroplaner. Vi erbjuder även fortbildningar för dig som arbetar med pedagogisk verksamhet.

Läs mer på Planera ert skolbesök