Vad flyter och vad sjunker med Draken Berta

Vad flyter och vad sjunker med Draken Berta

Vad kommer att flyta? Ett stort äpple eller en liten bit potatis? Varför är det så?

Det är frågor som vi kommer att besvara under det här skolprogrammet och med barnens nyfikenhet undersöka det naturvetenskapliga fenomenet densitet. Tillsammans med draken Berta får eleverna vara aktiva och göra experiment där de uppmanas att göra hypoteser och sedan jämföra med vad de fick för resultat av sitt experiment.

Eleverna tränar sig på att använda och förstå naturvetenskapliga begrepp, en naturvetenskaplig arbetsgång och där vi tillsammans undersöker och har ett nyfiket förhållningssätt till naturvetenskapliga fenomen som eleverna möter i sin vardag.

Kan genomföras på Kreativum eller på er skola.

Fakta om Vad flyter och vad sjunker med Draken Berta

Årskurs: 1, 2, 3

Maxantal elever: 20 st

Tidsåtgång: 75 min

Genomförs på: Kreativum

Planera ert besök

Här hittar du information och bokning av skolprogram som är anpassat för skolor och läroplaner. Vi erbjuder även fortbildningar för dig som arbetar med pedagogisk verksamhet.

Läs mer på Planera ert skolbesök