Mobilt Science Center

Mobilt Science Center

Vi är igång med vårt Mobila Science Center! Med vår stripade bil når vi ut till olika platser i regionen och träffar fler målgrupper på nya platser. Vår mobila verksamhet utgör ett komplement till vår ordinarie science center-verksamhet i Karlshamn.

Mobilt Science Center är ett pilotprojekt som genomförs under 2024 och bygger på ett nytt koncept som Kreativum har tagit fram. Konceptet utgår från att vi besöker samma plats vid tre tillfällen. Förhoppning är att på så sätt kunna fånga elevernas intresse vid flera tillfällen samt att också få en möjlighet till en progression hos de målgrupper som vi träffar.

Vi utgår från STEM-ämnena (Science Technology Engineering Mathematics), där vi tillsammans med den ansvarige för den grupp vi besöker, identifierar vilka önskemål som finns för eleverna och grupperna. Utifrån önskemålen skapar vi sedan ett upplägg för de olika träffarna.

Genom ett samarbete med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är intentionen att även studenter från BTH kommer att medverka under dessa tillfällen. Det är ytterligare ett sätt att koppla ihop det som sker i klassrummet med omvärlden runt omkring. Elever får på så sätt en möjlighet att ställa frågor om det vi arbetar med, samt vad som egentligen gör att man väljer att studera en teknisk utbildning.

Målsättning med projektet

Vår målsättning som Science Center är att väcka intresse och nyfikenhet för naturvetenskapliga ämnen, teknik och matematik. Genom att nu kunna erbjuda ett Mobilt Science Center förstärker vi oss och når ännu fler!

Håll ögonen öppna för vårt mobila science center!

Premiären till Tullskolan är genomförd

Premiärturen har gått till Tullskolan i Karlskrona. Under tre tillfällen har två av Kreativums pedagoger träffat elever i årskurs fem.

Tullskolans önskemål var att arbeta med programmering med Spike-robotar från LEGO® Education. Med Spike-robotar lär sig eleverna problemlösning, konstruktionsarbete och teknikutvecklingens arbetssätt genom att både bygga och programmera.

– Vi ser en stor fördel med att komma till samma klass vid tre olika tillfällen. Det sker så mycket hos eleverna mellan varje tillfälle, som man med flera träffar kan fånga upp och bygga vidare på, säger Johanna Petré, pedagog på Kreativum, och fortsätter:

Vid första tillfället fick eleverna bygga en Legorobot att tävla med. Ganska snabbt upptäckte de att det var en ganska dålig robot att tävla med, både i konstruktion och programmering. Så då fick de utveckla den och göra den bättre.

Vid andra tillfället fick eleverna bygga pollinatörer, även denna gång med Legos material, Spike Lego Education. Vi pratade om de globala målen och utgick från globalt mål nummer 15 när uppdraget formulerades för eleverna. De fick utgå från den robot de gjorde vid första tillfället men fick tänka mer kreativt för att lösa de uppdrag de hade fått. Genom att skapa en ram-story förstärker vi uppgiften och förhoppningsvis ger eleverna en ökad förståelse. Lektionen får också ett direkt problem för eleverna att lösa. Vägen till lösning kan dock se väldigt olika ut, vilket vi hela tiden uppmuntrar.

Vid tredje tillfället pratar vi om biomimik, som är ett sätt för människan att lära och hämta inspiration från naturens lösningar. Med utgångspunkt från biomimik fick eleverna bygga och programmera andra Legorobotar, som även de hade inspiration från naturen.

– ”Vi ser en stor fördel med att komma till samma klass vid tre olika tillfällen.

Det sker så mycket hos eleverna mellan varje tillfälle, som man med flera träffar kan fånga upp och bygga vidare på.”

Johanna Petré, pedagog Kreativum

Stor entusiasm från eleverna

Kristin Dittmer, mentor för årskurs fem på Tullskolan berättar:
– Det har varit fantastiskt trevligt att ha kunniga pedagoger från Kreativum. Det var bättre än vi förväntade oss till och med! Jättekul även med studenterna från BTH som var väldigt duktiga! Det har även varit en progression i lektionerna, mycket bra.

Kristin fortsätter:
– Nu känner eleverna till mer om möjligheterna som finns med programmering. De får en känsla för att de faktiskt kan göra hur mycket som helst! Våra elever har ett intresse för teknik och naturvetenskap redan, men detta har blivit en boost i programmeringen. Det är också viktigt, tycker vi, att de får en progression i sitt lärande.

– ”Det har varit fantastiskt trevligt att ha kunniga pedagoger från Kreativum. Det var bättre än vi förväntade oss till och med!

Jättekul även med studenterna från BTH som var väldigt duktiga! Det har även varit en progression i lektionerna, mycket bra.”

Kristin Dittmer, mentor årskurs fem Tullskolan

– ”ALLT var bra!”

En elev i årskurs fem på Tullskolan