Workshops kring programmering

Workshops kring programmering

Vill du öka dina kunskaper om programmering och hur det kan användas som verktyg för lärare och elever?

Vi erbjuder en workshopserie med 4 träffar som bygger på Skolverkets webbkurser ”Om programmering” och ”Att programmera” som du finner på Skolverkets utbildningsportal. Du får stöd och praktisk förankring att genomföra dessa webbkurser genom regelbundna träffar med andra pedagoger. Våra workshops fungerar som komplement till webbutbildningen. Du får möta andra och får möjlighet till fördjupning, stöd och inspiration i praktiska övningar kring programmering.

Träffarna genomförs på Kreativum Science Center i Karlshamn.

Fyra olika inriktningar
 • Om programmering:
  Grundläggande spår där vi arbetar med programmeringens grunder

 • Att programmera:
  Fördjupning i programmering i textbaserad miljö – Python

 • Att programmera:
  Fördjupning i programmering i visuell miljö – Scratch

 • Att programmera:
  Fördjupning i programmering i visuell miljö – micro:bit

Datum och tider för workshops – vt 2022
 • Träff 1: 10 februari kl. 14:30 – 16:30
 • Träff 2: 10 mars kl. 14:30 – 16:30
 • Träff 3: 7 april kl. 14:30 – 16:30
 • Träff 4: 28 april kl. 14:30 – 16:30
Målgrupp
 • Förskollärare som undervisar i förskoleklass
 • Pedagoger som undervisar i åk 1-9
 • Pedagoger i fritidshem
Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Arbetsformer
 • 4 obligatoriska träffar på Kreativum Science Center – varje träff omfattar 2 timmar.

 • Deltagaren genomför webbkursen parallellt med workshopsserien.

Exempel på innehåll under workshop
 • Kortare föreläsningar som anknyter till och fördjupar webbkursens innehåll.
 • Kopplingar till vardagen i klassrummet.
 • Arbete med praktiska uppgifter i par/grupp.
 • Diskussion och erfarenhetsutbyte.
 • Stöd till aktuella uppgifter i webbutbildningen.
För mer information

Läs mer på Skolverkets hemsida om Workshops utifrån Skolverkets webbkurser i programmering.

Anmälan

Anmäl dig i formuläret nedan. Sista dag för anmälan är 21 januari 2022.

Vid frågor
Har du frågor, skicka epost till skolbokning@kreativum.se.