Delta i kostnadsfri kompetensförstärkning i programmering

Anmälan till höstens workshopserie är öppen!

Vill du öka dina kunskaper om programmering och hur det kan användas som verktyg för lärare och elever?

Delta i en kostnadsfri kompetensförstärkning i programmering!

Nu är anmälan öppen till hösten 2024!

Skolverkets workshopserie i programmering

Vi erbjuder åter en workshopserie med 4 träffar som bygger på Skolverkets webbkurser ”Om programmering” och ”Att programmera” som du finner på Skolverkets utbildningsportal. Du får stöd och praktisk förankring för att genomföra dessa webbkurser på våra regelbundna träffar med andra pedagoger och erfarna handledare.

Våra workshops fungerar som komplement till webbutbildningen. Du får möjlighet till fördjupning, stöd och inspiration i praktiska övningar kring programmering. Vi fokuserar på övningar som är verksamhetsnära och som kan anpassas till deltagarnas undervisningssituationer i skola eller på fritids.