Workshops kring programmering

Workshops kring programmering

Vill du öka dina kunskaper om programmering och hur det kan användas som verktyg för lärare och elever?

Delta i en kostnadsfri kompetensförstärkning i programmering!

Nu är anmälan öppen till hösten 2024!

Vi erbjuder åter en workshopserie med 4 träffar som bygger på Skolverkets webbkurser ”Om programmering” och ”Att programmera” som du finner på Skolverkets utbildningsportal. Du får stöd och praktisk förankring för att genomföra dessa webbkurser på våra regelbundna träffar med andra pedagoger och erfarna handledare. Våra workshops fungerar som komplement till webbutbildningen. Du får möjlighet till fördjupning, stöd och inspiration i praktiska övningar kring programmering. Vi fokuserar på övningar som är verksamhetsnära och som kan anpassas till deltagarnas undervisningssituationer i skola eller på fritids.

Träffarna genomförs på Kreativum Science Center i Karlshamn. Mellan träffarna arbetar du självständigt med de moduler vi anger och under träffarna återkopplar vi till detta arbete.

Läs mer på Skolverkets webbsida om workshopserier i programmering.

Fyra erbjudna inriktningar – välj ett!

Du väljer ett av fyra erbjudna spår:

 • Grundläggande spår där vi arbetar med programmeringens grunder. 
  (webbkursen Om Programmering)

 • Fördjupning i programmering i visuell miljö – Scratch.
  (delar av webbkursen Att Programmera)

 • Fördjupning i programmering i blockmiljö – micro:bit.
  (delar av webbkursen Att Programmera)

 • Fördjupning i programmering i textbaserad miljö – Python.
  (delar av webbkursen Att Programmera)

Datum och tider för workshops – höstterminen 2024

 • Träff 1
  19 september torsdag v. 38
  Kl. 14:30-16:30
  Gemensam uppstart
 • Träff 2
  8 oktober tisdag v. 41
  Kl. 14:30-16:30
  Vald inriktning
 • Träff 3
  11 november måndag v. 46
  Kl. 14:30-16:30
  Vald inriktning

 • Träff 4
  5 december torsdag v. 49
  Kl. 14:30-16:30
  Vald inriktning och gemensam avslutning

Målgrupp

 • Pedagoger som undervisar i förskola

 • Förskollärare/pedagoger som undervisar i förskoleklass

 • Pedagoger som undervisar i åk 1-9
 • Pedagoger i fritidshem

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Arbetsformer

 • 4 obligatoriska träffar på Kreativum Science Center – varje träff omfattar 2 timmar.
 • Deltagaren genomför webbkursen parallellt med workshopsserien.

Exempel på innehåll under workshopträffarna

 • Kortare föreläsningar som anknyter till och fördjupar webbkursens innehåll.
 • Kopplingar till vardagen i klassrummet.
 • Arbete med praktiska uppgifter i par/grupp.
 • Diskussion och erfarenhetsutbyte.
 • Stöd till aktuella uppgifter i webbutbildningen.

För mer information

Läs mer på Skolverkets webbsida om Workshops utifrån Skolverkets webbkurser i programmering.

Anmälan

Välkommen med din anmälan! Anmälan görs till vårt anmälningsformulär.

Vid frågor

Har du frågor, skicka epost till eva.eriksson@kreativum.se.

Kreativum – platsen där du ska göra grejer! Man lär så länge man upplever lorem ipsum.