Workshops kring programmering

Workshops kring programmering

Vill du öka dina kunskaper om programmering och hur det kan användas som verktyg för lärare och elever?

Nu är anmälan öppen till hösten 2023!

Vi erbjuder en workshopserie med 4 träffar som bygger på Skolverkets webbkurser ”Om programmering” och ”Att programmera” som du finner på Skolverkets utbildningsportal. Du får stöd och praktisk förankring att genomföra dessa webbkurser genom regelbundna träffar med andra pedagoger och erfarna handledare. Våra workshops fungerar som komplement till webbutbildningen. Du får möjlighet till fördjupning, stöd och inspiration i praktiska övningar kring programmering.

Träffarna genomförs på Kreativum Science Center i Karlshamn. Mellan träffarna arbetar du självständigt med de moduler vi anger och vi träffarna återkopplar vi till detta arbete.

Fyra olika inriktningar

Det finns fyra olika inriktningar att gå.

 • Om programmering: Grundläggande spår där vi arbetar med programmeringens grunder
 • Att programmera: Fördjupning i programmering i visuell miljö – Scratch
 • Att programmera: Fördjupning i programmering i blockmiljö – micro:bit
 • Att programmera: Fördjupning i programmering i textbaserad miljö – Python

Datum och tider för workshops – ht 2023

 • Träff 1
  21 september torsdag v. 38
  Kl. 14:30-16:30
  Gemensam uppstart
 • Träff 2
  10 oktober tisdag v. 41
  Kl. 14:30-16:30
  Vald inriktning

 • Träff 3
  7 november tisdag v. 45
  Kl. 14:30-16:30
  Vald inriktning

 • Träff 4
  30 november torsdag v. 48
  Kl. 14:30-16:30
  Vald inriktning och gemensam avslutning

Målgrupp

Det finns fyra olika inriktningar att gå.

 • Förskollärare som undervisar i förskoleklass
 • Pedagoger som undervisar i åk 1-9
 • Pedagoger i fritidshem

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri..

Arbetsformer

 • 4 obligatoriska träffar på Kreativum Science Center – varje träff omfattar 2 timmar.
 • Deltagaren genomför webbkursen parallellt med workshopsserien.

Exempel på innehåll under workshop

 • Kortare föreläsningar som anknyter till och fördjupar webbkursens innehåll.
 • Kopplingar till vardagen i klassrummet.
 • Arbete med praktiska uppgifter i par/grupp.
 • Diskussion och erfarenhetsutbyte.
 • Stöd till aktuella uppgifter i webbutbildningen.

För mer information

Läs mer på Skolverkets hemsida om Workshops utifrån Skolverkets webbkurser i programmering.

Anmälan

Välkommen med din anmälan! Anmälan görs till vårt anmälningsformulär.

Vid frågor

Har du frågor, skicka epost till skolbokning@kreativum.se.

Kreativum – platsen där du ska göra grejer! Man lär så länge man upplever lorem ipsum.