NTA utbildningar

NTA-utbildningar våren 2024

Välkommen att anmäla dig till NTA-utbildningar våren 2024.

Temautbildning Upplev fysik och kemi (grundskolans tema)

Tisdag 9 april 2024
Kl. 14.00 – 19.00
Plats: Kreativum

I temat Upplev fysik och kemi får barnen möta, uppleva och undersöka kraft, rörelse, ljus, ljud, enkla kemiska processer och ämnens egenskaper. Detta tema bygger vidare från förskolans tema och i lärarhandledningen har du som pedagog tillgång till kunskaper kring de undersökningar som eleverna kan ha gjort och upplevt på förskolan.

Nytt tema i Karlshamns kommun!

Temautbildning Upplev fysik och kemi (förskolans tema)

Onsdag 10 april 2024
Kl. 08.00 – 13.00
Plats: Kreativum

I temat Upplev fysik och kemi får barnen möta, uppleva och undersöka kraft, rörelse, ljud, enkla kemiska processer och ämnens egenskaper. Utbildningen riktar sig till pedagoger i förskola.

Nytt tema i Karlshamns kommun!

Fjärilars liv

Temautbildning Fjärilars Liv

Tisdag 16 april 2024
Kl. 14.00 – 19.00
Plats: Kreativum

I temat Fjärilars liv får eleverna följa utvecklingen från larv till fjäril hos tistelfjärilen. Eleverna skaffar sig en uppfattning om begreppet livscykel och vidareutvecklar sin förmåga att observera och göra anteckningar. Genom att studera fjärilens utveckling utökar eleverna även sin förståelse för fjärilen som insekt.