Skräddarsydd fortbildning

Har ni tankar och idéer på fortbildning, men hittar ingen färdig utbildning?

Kontakta oss, så sätter vi tillsammans med er ihop en skräddarsydd fortbildning som passar just era behov.

Har ni behov av fortbildning inom ett specifikt område som är kopplat till naturvetenskap, teknik, matematik eller entreprenörskap? Kontakta oss och berätta om era önskemål, så sätter vi ihop en skräddarsydd fortbildning till er. Den kan vara ett par timmar, en halvdag, en heldag eller sträcka sig över flera dagar.

Förslag på fortbildningar som vi kan erbjuda:

Grundläggande programmering för pedagoger i förskola och skola

Fortbildningen går grundligt igenom programmeringsbegrepp samt ger många konkreta exempel på analoga övningar och lekar som ger grunderna för en förståelse för vad programmering är och hur det fungerar.

Syftet är att barn och elever ska få förståelse för programmering, träna sitt logiska tänkande samt få en inblick i att den digitala världen bygger på kod och att roboten gör det som barn och elever kodar den att göra. Så småningom kommer barn och elever att kunna använda olika digitala verktyg som ett självklart verktyg för att nå sina mål.

Grundläggande utbildning inom programmering i Scratch

Scratch är ett pedagogisk verktyg som kan användas för att skapa spel, presentationer, berättelser och andra interaktiva animationer i undervisningen. På samma gång är det ett sätt ge eleverna möjlighet att träna logiskt tänkande, problemlösning, kreativitet och ge en erfarenhet av programmering.

Grundläggande utbildning inom programmering i Python

Lär er grunderna i textprogrammering i Python. Vi undersöker hur ni kan använda er av Python i klassrummet tillsammans med era elever.

Kemi med draken Berta

Kreativum kan erbjuda fortbildning i kemi för pedagoger i förskola och skola F-3. Ni får ta del av Bertas fantastiska kemivärld; hur materialet kan användas, praktiskt och teoretiskt om vardagskemi, att använda ett naturvetenskapligt språk och om hur kemi kan vara starten på barnens intresse för naturvetenskap.

Kemi med draken Berta

Vill ni öka kunskapen och utveckla arbetssätt inom fysikaliska fenomen i er undervisning? Vi erbjuder en pedagogfortbildning med aktuell forskning, kopplingar mellan skönlitteratur och naturvetenskapliga ämnesområden samt mycket praktiskt arbete.

Kontakta oss

Vi är gärna med och funderar tillsammans med er!

Vill du veta mer, skicka e-post till skolbokning@kreativum.se.