Varför ute?

Välkommen till Ire naturskola på fortbildningen Varför ute?!

Vi välkomnar pedagoger i förskolan till två dagars lekfullt lärande om utomhuspedagogik och hållbarhet. Vi vill besvara frågan Varför ute? och ge praktiska tips och handfasta upplevelser av pedagogisk verksamhet utomhus.

Vi varvar lekar och övningar för barn med teori kring utomhuspedagogik och lärande för hållbarhet. Vi genomför praktiska utmaningar och löser dem gemensamt.

Varför ska vi vara utomhus i vår verksamhet?

Genom praktiska aktiviteter och kopplingar till forskning och teori upplever vi utomhusmiljön i lekfullt lärande.

Målsättningen är att fortbildningsdagarna ska ge praktisk erfarenhet och fördjupad ämneskunskap, att inspirera till utomhusverksamhet på förskolan och att uppleva utomhuspedagogikens styrka.

Anmälan och praktisk information

Tid: Fortbildningen är en tvådagarsutbildning.
Onsdag 2 oktober kl. 08:30 – 15:00
Torsdag 28 november kl. 08:30 – 15:00

Målgrupp: Pedagoger i förskolan

Plats: På Ire natur och kulturskola
Naturskolans pedagoger håller i utbildningen.

Lunch och fika: Vi lagar gemensamt lunch och fika som en del av utbildningen

Pris: För pedagoger som är anställda i Karlshamns kommun är fortbildningen kostnadsfri. (kostnaden för råvaror och material bekostas av kommunen)
700 kr exkl. moms per person för pedagoger från övriga kommuner/huvudmän

Vid frågor
Har du frågor, skicka epost till skolbokning@kreativum.se.

Anmälan
Välkommen med din anmälan!

Sista dag för anmälan 15 september.