WeDo 2.0 – Styra och programmera

WeDo 2.0 – Styra och programmera

Skolprogrammets målsättning är att:

  • Eleverna får möjlighet att bli medvetna om hur programmering används och väcka intresse för teknik i vår omvärld
  • Eleverna får inblick i programmeringens grunder med blockprogrammering
  • Eleverna får använda sin problemlösningsförmåga att lösa olika uppdrag
  • Eleverna får styra sina egna robotar med blockprogrammering
  • Eleverna får uppleva några av teknikutvecklingsarbetets olika faser t. ex. ge förslag till lösningar, konstruktion och utprövning

I det här skolprogrammet arbetar vi med legomaterialet WeDo 2.0. Eleverna får följa instruktioner och konstruerar en bil som de sedan programmerar till att utföra olika uppdrag. Eleverna arbetar i par och får genom samarbete ta sig genom uppdragen.

Kan genomföras på Kreativum eller på er skola.

Fakta om WeDo 2.0 – Styra och programmera

Årskurs: 1, 2, 3, 4

Maxantal elever: 25 st

Tidsåtgång: 90 min

Genomförs på: Kreativum

Planera ert besök

Här hittar du information och bokning av skolprogram som är anpassat för skolor och läroplaner. Vi erbjuder även fortbildningar för dig som arbetar med pedagogisk verksamhet.

Läs mer på Planera ert skolbesök