Ire natur- och kulturskola

Pedagogisk verksamhet

Den pedagogiska verksamheten vid Ire natur- och kulturskola drivs genom Kreativums Science Center i nära samarbete med Länsstyrelsen och Karlshamns kommun.

Kreativums och Ires verksamhet går hand i hand och har samma målsättning att arbeta tvärvetenskapligt, undersökande och upplevelsebaserat. Natur- och kulturskolan och Kreativum berikar varandras strävan att bidra till att öka kunskaper och att inspirera till kompetens för medvetna, hållbara val.

Arbetssätt på Ire

På Ire natur- och kulturskola är det utomhuspedagogik som gäller. Skolan arbetar problembaserat och reflekterande, med delaktighet, samarbete och mycket inriktat på att lära genom att göra och uppleva. Det historiska perspektivet beaktas särskilt. Arbetssätten är valda för att ge alla elever möjlighet att lyckas på Ire natur- och kulturskola.

Skolan riktar sig till elever och vuxna inom hela utbildningsområdet som till exempel grundskola, gymnasium, anpassad skola, SFI, omsorgen, förberedelseklass, folkhögskola och universitet.

Fortbildning inom området hållbar utveckling och utomhuspedagogik hålls kontinuerligt på skolan.

Skolprogram på Ire

Vi välkomnar elever i alla skolformer och i alla åldersgrupper. Under höstterminen 2024 erbjuds alla elever i årskurs 5 i Karlshamns kommun att besöka Ire och ta del av den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna erbjuds att välja mellan olika tema som knyter an till styrdokumenten och innehållet för mellanstadiet. Vi erbjuder tema; Gammal mat, Svampvandring, H2O och Livet samt Hållbar Jul.

Det finns en målsättning att välkomna även andra intresserade gäster, vilka då bokar själva enligt nedan.

För Karlshamns kommuns skolor är besöket kostnadsfritt.

Är er personalgrupp intresserade av att boka Ire för till exempel fortbildning (utomhuspedagogik, hållbar utveckling, utomhusmatlagning, APT-träffar etc.) är ni välkomna att höra av er enligt nedan.

För att boka besök på naturskolan mejlar du ire@kreativum.se

Telefon: 0454-56 39 99
Telefontid: måndag-fredag kl. 07.30-16.00.

Om Ire natur- och kulturskola

Ire natur- och kulturskola är belägen cirka tjugo kilometer norr om Karlshamn i ett kulturhistoriskt naturreservat av riksintresse. Här bedrivs sedan 1986 natur-, kultur- och miljöundervisning. Skolan har en central roll i arbetet med hållbar utveckling och bidrar till elevers möjligheter att nå målen.

Målsättningen för Ire natur- och kulturskola är att visa de grundläggande ekologiska sambanden i miljön, vilka fotavtryck vi lämnar samt hur människan genom historien använt sig av naturen för sin överlevnad samt förmedla framtidstro.

Syftet är att ge inspiration, upplevelser och insikt i frågorna gällande vår gemensamma miljö och överlevnad. Verksamheten ska hjälpa eleverna/besökarna att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas, så att det bidrar till en hållbar utveckling.

Skolan ligger intill en bondgård med anor från tidigt 1800-tal byggd på en gammal ladugårdsgrund. Vår ambition är att besökarna ska mötas av en levande gård som den såg ut för hundra år sedan. Därför försöker vi hålla djur som passar på den gamla gården. Ni möts av linderödssvin, höns, göingegetter, gotlandskanin och bondkatt.

Välkommen till Ire Natur- och Kulturskola!