Priser och avtal skolbesök

Priser skolbesök 2023

Skolans fritidshem, förskola, grundskola, gymnasium, folkhögskola erbjuds skolpriser. För att få skolpris måste du förboka ditt besök.

Priser skolbesök 2023

Vid bokning av entré

Entre till Kreativum
100 kronor / skolelev
0 kronor / pedagog

Endast besök i anläggningen.

Vid bokning av skolprogram

Startavgift
1 000 kronor / skolprogram
85 kronor / skolelev

Endast pedagogisk verksamhet/lektion.

Vid bokning av både skolprogram och entré

Startavgift Skolprogram Entré
1 000 kronor / skolprogram 85 kronor / skolelev 50 kronor / skolelev

Kombination entré och skolprogram.

Samtliga priser är exklusive moms 25 %.

Kommunavtal

Bromölla kommun

Ett besök med skolprogram per klass och år utan avgift för alla elever i årskurs 4 och i årskurs 8.

Skolprogrammen som erbjuds är:
För årskurs 8 – EV3 Space
För årskurs 4 – WeDo 2.0

Alla passen detta läsår är bokade på tisdagar. Bokningarna samordnas av Tilda Klüft, Bromölla kommun.

Karlshamns kommun

Avtal mellan Kreativum och Karlshamns kommun gällande elevbesök på Kreativum Science Center samt Ire natur- och kulturskola.

Avtalet omfattar förskolans 5-åringar, förskoleklass, grundskolans årskurs 1-9 samt gymnasiet. Avtalet gäller då eleverna kommer till Kreativum och Ire inom ramen för skolverksamheten tillsammans med lärare. I avtalet ingår entré till anläggningen i kombination med handledd verksamhet exempelvis skolprogram.

Fritidshem har under skollov möjlighet att boka kostnadsfria besök. Rabatterade besök kan bokas av förskolan omfattande entré och egen aktivitet.

Pedagoger i Karlshamns kommun erbjuds kostnadsfria fortbildningar, föreläsningar och inspirationsdagar.

Olofströms kommun

Avtalet omfattar förskolans femårsgrupper, förskoleklass till årskurs 9 samt gymnasiet med ett besök med skolprogram per klass och år utan avgift.

Olofströms kommun

Avtalet omfattar elever i årskurs 2, 5 och 8. I avtalet ingår ett besök med skolprogram per klass och år utan avgift.

Avbokningsvillkor för skolbesök

Vi tillämpar Visitas allmänna villkor för skolbesök vid avbokning. Vid avbokning av hela skolbokningen senare än 10 arbetsdagar före ankomstdatum debiteras beställaren 20 % av bokningens totala belopp. Avbokningsvillkoren tillämpas även för skolor med avtal samt vid skolprogram med Makertruck.

Vi fakturerar för bokat antal elever, vilket bekräftas via skriftlig avstämning mellan beställaren och Kreativum.

Förändringar av antalet elever kan göras fram till 4 arbetsdagar innan ankomst, sedan debiteras förbokat antal elever även om antalet blir färre.

Kreativum – platsen där du ska göra grejer! Man lär så länge man upplever lorem ipsum.