Digitala enheter för utlåning

Projekt Programmering är ett koncept i Karlshamns kommun där digitala enheter och arbetsmaterial lånats ut till skolor i kombination med kompetensutveckling och kollegialt lärande kring grunderna i programmering. Målgruppen är pedagoger i grundskolans förskoleklass till och med årskurs 6 och givetvis även fritids.

2022 är fasen med kompetensutveckling genomförd på kommunens alla skolor och de digitala enheterna är bokningsbara för pedagoger/arbetslag i Karlshamns kommun. Vi vill att projektet lever vidare och fortsätter att skapa likvärdiga förutsättningar för varje enskild elev i kommunen att arbeta med datalogiskt tänkande och programmeringens grunder.

Boka enheter till höst- och vårterminen 2023/2024

Du kan boka:

  • BlueBot:
    en låda innehåller en laddplatta med 6 st BlueBots samt 2 st transparenta mattor och plastade pilkort.

    Tilläggsmaterial är Sverigekartan.

  • mBot:
    en låda innehåller 12 st mBots med kablar och tillbehör.


Frågor kan skickas till: skolbokning@kreativum.se