Kreanova

Kreanova är vår vetenskapliga domteater

Kreanova är Kreativums vetenskapliga domteater, där innehållet projiceras på insidan av en sfär som mäter 11 meter i diameter. Den nya tekniken ger möjligheter till fler användningsområden än tidigare, förutom en biograf för spektakulära filmvisningar är Kreanova nu även ett digitalt planetarium där besökare kan tas med på resor kors och tvärs i universum.

I nya Kreanova har besökare förutom filmvisningar inom olika ämnen, möjlighet att uppleva natthimlen på ett nytt sätt, se planeter, stjärnor, galaxer, nebulosor, rymdsonder och svarta hål med mera. Kreanova ger en intensiv bild- och ljudupplevelse samtidigt som innehållet är av både underhållande och pedagogisk karaktär.

Kreanova har tidigare med sina filmvisningar inne i den stora globen varit en av höjdpunkterna på Kreativum. Tusentals besökare har tagits med på svindlande resor i rymden, under havsytan och över snöklädda bergstoppar. Tidigare har innehållet visats med en gammal hederlig filmprojektor, men stängdes när tekniken inte gick att underhålla längre. Nu har Kreanova moderniserats. I stället för en filmprojektor, visas nu allt innehåll av kraftfulla datorer och två laserprojektorer. Bilden är betydligt bättre och dessutom kan hela projektionsytan inne i Kreanova nyttjas, tidigare syntes filmerna på ungefär hälften av ytan.

Visningar

I Kreanova kommer det fortsatt att visas filmvisningar som ska passa olika åldrar. Den stora nyheten är att Kreanova nu även är ett interaktivt digitalt planetarium, där besöksvärdar kan ta med besökare på hisnande upptäcktsfärder i universum. Innehåll inom andra tekniska och naturvetenskapliga ämnen kan även projiceras för våra skolbesökare samt konferensgäster. Vid just konferenser kommer Kreanova att vara ett helt unikt inslag i Blekinge.

Vi har två olika typer av visningar:

  • Filmvisning – en film visas med bestämd längd

  • Guidad filmvisning – inleds med en guidning i rymden och följs av en film

Aktuella visningar

Här kan du se aktuella visningar.

Åldersgräns

Barn som besöker Kreanova ska ha fyllt 4 år. Åldersgränsen är skapad av utrymnings- och säkerhetsskäl samt av hänsyn till andra besökare. Barn som besöker Kreanova utan medföljande vuxen (över 18 år) ska ha fyllt 12 år. Vi lämnar det upp till föräldrar att bedöma om deras barn är mogna nog att dels sitta i mörkret under en visning (upp till cirka 40 minuter) och dels att ta del av visningens innehåll. Vi vill att alla ska få en trivsam upplevelse.

Alla besökare till Kreanova, oavsett ålder, ska ha köpt en biljett. Du kan inte ta med barnvagn in i salongen, på grund av utrymnings- och säkerhetsskäl.

Tillgänglighet

Det finns två platser för rullstolsburna besökare. Av säkerhetsskäl sitter rullstollsburna kvar i sin rullstol under visningen för att underlätta eventuell utrymning.

Ledsagare kommer in på Kreanova utan kostnad.

Visningarna som visas på Kreanova är inte textade.

Hörselslinga finns tillgänglig. Vid behov av detta kan personal frågas på plats.

Teknisk information

Domen
  • Domstorlek: 11 meter

  • Domyta: 150 kvadratmeter

  • Synfält: 160°

  • Antal sittplatser: 64 + 2 platser anpassade för rullstol

Planetariesystemet
  • Planetariemjukvara: SkyExplorer av RSA Cosmos

  • Projektorer: 2 st 4K Sony GTZ 380