Tider för visningar

Tider för visningar i Kreanova

Visningar 29 april – 11 juni

Fredagar:
kl. 14.00 – Secrets of Gravity
kl. 15.00 – Asteroid: Ett extremt uppdrag

Lördagar:
kl. 11.00 – Secrets of Gravity
kl. 13.00 – Asteroid: Ett extremt uppdrag
kl. 14.00 – Secrets of Gravity
kl. 15.00 – Från Jorden mot Universum

OBS! Inga visningar fredagen den 20 maj


Visningar Kristi Himmelfärdshelgen 26 maj – 28 maj

Torsdag – lördag:
kl. 11.00 – Secrets of Gravity
kl. 13.00 – Asteroid: Ett extremt uppdrag
kl. 14.00 – Secrets of Gravity
kl. 15.00 – Från Jorden mot Universum